"HEGESZTÉSTECHNIKA" C. FOLYÓIRAT

 

A HEGESZTÉSTECHNIKA rendszeresen, évente négyszer megjelenő, az OBSERVER Kft által szemlézett szakfolyóirat, melynek
- felelős kiadója: dr. Szabó Béla, az MHtE igazgatója,
- főszerkesztője Dr. Gremsperger Géza, Telefon: 367 7990, Fax: 250 7991, E-mail: gremin39@hu.inter.net
- hirdetés szervező szerkesztője: Gayer Béla, Tel: 467 2812, E-mail: bgayer@mhte.hu.

A szerkesztőség címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 10-14. Telefon: 467 2810, Fax 363 3295,

Email: mhte@mhte.hu.

A fedélterv, a szedés, tördelés és nyomtatás a PLANTIN Kiadó és Nyomda Kft-nél (1107 Budapest, Fertő u. 8.) készül. Tel/fax: 263 3292, E-mail: plantinkft@freemail.hu

A HEGESZTÉSTECHNIKA című folyóirat megrendelhető a szerkesztőség címén.

Ügyintézője: Altmann Lajosné (e-mail cím: piros.alfi@mhte.hu)

A lap célzott olvasótábora: a hegesztéssel és/vagy rokon technológiáival, valamint az anyagvizsgálattal foglalkozó magyar szakemberek.

Lapzárta minden negyedév első hónapjának 10. napja. Megjelenés minden negyedév második hónapjának végén.

A folyóirat általában 1500 példányban készül. Terjesztése a megrendelőinek, az MHtE tagvállalatainak, valamint a benne lévő publikációk szerzőinek és hirdetőinek postai úton kerül továbbításra.

A folyóirat ára: 250 Ft+ÁFA
A HEGESZTÉSTECHNIKA - nagy valósínűséggel - az egyetlen magyar folyóirat, amelynek XIV évfolyambeli példányainak nettó ára azonos, mint az első évfolyam első példányáé. A lap kiadása - nulla szaldót felülről közelítő eredmény mellett - természetesen csak úgy lehetséges, ha hirdetéseket közöl.


A 2014. évi, ÁFA nélküli hirdetési árak (eFt-ban):

 

Méret

A4

A5

A6

Színes hirdetés

Címlapon

130

Hátsó külső borítón

120

Első belső borítón

115

Hátsó belső borítón

110

Belíven

105

90

80

 

A fekete-fehér + kísérőszín, illetve az úgynevezett színes (color) a felsorolt fajtájú hirdetésen kívül lehetőség van a fekete-fehér hirdetéseknél több kísérőszínnel hirdetés megjelentetésre.

Az MHtE tagvállalatai 10% kedvezményre jogosultak. Az a tagvállalat, amely egy naptári évben minden számban hirdet az 15% kedvezményre jogosult.

Az a hirdető, aki nem tagja az MHtE-nek és egy naptári évben minden számban hirdet 7,5% kedvezményre jogosult.

FONTOS!

A közlésre leadott kéziratokkal, hirdetésekkel szemben támasztott követelmények.

Hirdetések

Hirdetéseket a hirdetést szervező szerkesztőnek kell leadni.

Az A4-es hirdetés, ha nem kifutó, akkor a (tükör) méret 190 x 250 mm, ha kifutó, akkor a (vágott) méret 215+3 x 290+6 mm. Az A5 méretű hirdetés 190 x 125 mm, vagy 125 x 250 mm, az A6-os 125 x 100 mm, 60 x 250 mm, vagy 190 x 70 mm. Kifutó tónus, illetve fotó esetén minden irányban 3-3 mm rátöltés szükséges.

A nyomda a hirdetéseiket a következő formátumokban tudja fogadni: Post Script file, valamint PC-QuarkXpress, CorelDraw állományok (természetesen fontokkal és a beillesztett képekkel együtt). Adathordozók: Zip100, CD-ROM, floppy, JAZ 1 GB, 2 GB. Minden adathordozó mellé (ellenőrzés céljából) egy print is szükséges

Montírozandó filmet csak végszükség esetén fogadunk, mivel a kilövő program segítségével az adathordozóról minden hirdetés a helyére kerül, így a kézi montírozás elkerülése nagymértékben elősegíti a pontos nyomást.


A HEGESZTÉSTECHNIKA c. folyóirat vágott mérete: 215 x 290 mm .

Kéziratok

A közlésre szánt kéziratokat a főszerkesztőnek kell leadni.

Más folyóiratban meg nem jelent kézirat kerülhet közlésre. A kézirat hirdetés jellegű tartalommal nem rendelkezhet.

A kézirat oldal száma ábrákkal, táblázatokkal, referenciákkal együtt értendő.

A kézirat papirnérete: A4, azaz 210 x 297 mm.

A kézirat szövegmérete: 170 x 250 mm (felső margó 25 mm, alul, valamint a bal és jobb oldalon 20 mm). (25 sor 58 leütés)

A közlemény címe a lap első sora a baloldali margónál kezdve, betűtípusa Times, 14-es betűmérettel, félkövér karakterekkel.

A szöveg betűmérete 12, ajánlott betütípus Times, sortáv.1,5. A bekezdés 6 pt térköz kihagyással kihagyással.

A szerző(k) megnevezése a közlemény végén a jobboldali margónál. A szerző(k) neve mögött gömbölyű zárójelben a munkahely(ük) rövid neve és helye.Lábjegyzet(ek) a lap alján, jól elválasztva a szövegtől.

A táblázatok külön oldalon. Egy egy táblázat max. mérete a táblázat számának és címének feltüntetésével együtt max. 250 x170 mm. A táblázat száma (pl. 2. táblázat) és címe a táblázat alatt.

Az ábrák (fotók) nem beszerkesztve, külön oldalon, illetve külön fájlokban. Egy-egy ábra max. mérete az ábra számának és címének feltüntetésével együtt max. 250 x 170 mm. Az ábra száma (pl. 2. ábra) és címe az ábra alatt. A jobb minőség érdekében fotoeredeti lenne szükséges

A vonalas ábrák nem kerülnek átrajzolásra, ezért az ábrák kivitele: fehér papíron tussal, vagy számítógéppel megrajzolt ábra, vagy jó minőségű másolat fogadható el.
A referenciák külön oldalon sorszámozva (pl. [2], [3]), rövid névvel, eredeti címmel, a megjelenés helyének rövid megjelölésével.

Oldalszámozás a lap alján, középen, arab számokkal.

Más folyóiratban megjelent közlemény csak tömörítvényként, max. 80%-ra történő tömörítésseI közölhető. Tömörítvénynél az eredeti közlemény szerzőjének, címének és a megjelenés helyének a közlése szükséges a közlemény végén jól elkülönítve. A közlemény végén kell feltüntetni a fordító, illetve a tömörítő nevét.

Fordításnál, tömörítvényeknél az ábrák és táblázatok szövegét is magyarul kell megadni, (pl. a következő formában: 2. ábra az eredeti anyagban 4. ábra, címe..., Ábraszövegek 1 ,2. ..., vagy Schweissen - hegesztés, ...)

A kézirat átadás IBM kompatibilis lemezen és 1 példányban printelt kivitelben a szövegoldal bal alsó sarkában a lemezen levő fájl név feltüntetésével), az ábrákkal, fotókkal, táblázatokkal együtt, vagy "E-mail"-en.

A szerkesztőség a közlés és a kézirat módosítási jogát fenntartja, jelentősebb, a tartalmat is érintő módosítás esetén a szerző hozzájárulásával.

A szerzőktől lehetőség szerint angol és német nyelvű címet is kérünk. A szerkesztőség a hozzá eljuttatott kéziratokat és azok kiegészítő anyagait (pl. kéziratokat, fényképeket, lemezeket stb.) nem őrzi meg, illetve csak külön, előzetes kérésre adja vissza a szerző(k)nek!

 

 

blue12_back.gif VISSZA

 

További in

 

 

.