Az oktató és felkészítõ helyekkel szemben támasztott követelmények

 

 

A minõsítési helyek felelõsek azért, hogy a következõ dokumentumokban elõírt követelmények betartásra kerüljenek.


[1] 15/2012 közlemény a mûanyaghegesztõk minõsítési rendszerérõl
[2] MK X Minõségirányítási kézikönyv a személyek tanúsító tevékenységhez
[3] MSZ EN 13067 Mûanyaghegesztõk A hegesztõk minõsítõ vizsgája. Hegesztett, hõre lágyuló mûanyag szerkezetek


Felelõsek azért, hogy a minõsítési hely színvonala, a minõsítés követelményei az adott kor technikai színvonalának megfeleljen.

 

Felelnek a minõsítésben résztvevõk biztonságáért, a mindenkor érvényes biztonságtechnikai elõírások betartásán és betartatásán keresztül.

Felelnek a vonatkozó tematikák szerinti vizsgáztatási idõ, valamint az írott és íratlan etikai normák betartásáért.

A minõsítési helyekkel szemben támasztható követelmények

 

Szervezeti feltételek

A minõsítési hely rendelkezzen az MHtE igazgatója által aláírt, mint személyzettanúsítási szervezet által kiadott, érvényes és megfelelõ Hegesztõi minõsítési hely tanúsítvánnyal, és az MHtE-vel kötött szerzõdéssel, melyben vállalja a minõsítési hely, hogy tevékenységét az MHtE személyzettanúsítási rendszerében végzi és az attól való eltérés szándékát azonnal jelenti az MHtE igazgatójának.

 

Rendelkezzen az MHtE igazgatója által jóváhagyott MK X. Minõségirányítási kézikönyvvel, a MEU 6 és MEU 16 eljárási utasításokkal, rendelkezzen a vonatkozó [1], [2], [3]] szabványokkal, közleménnyel.

 

Rendelkezzen pontos adminisztrációs rendszerrel, mely a vizsgáztatás adatnyilvántartását biztosítja, azaz:

  • az ügyviteli, a nyilvántartási kötelezettségi, a pénzügyi elõírások teljesítésének ellenõrizhetõségét, a dokumentációk tárolási rendjét, a mûszaki - gazdasági adatok visszakereshetõségét és ezek megõrzése szabályozott legyen,
  • az ügyvitelnek kezelni kell a minõsítendõ dolgozók jelentkezésétõl a vizsga dokumentumok létrehozásáig minden feladatot.

 

További információt kérhet a 06-1-467-2810-es telefonon.

 

JELENTKEZÉSI LAP

 

blue12_back.gif VISSZA

 

További in

 

 

.