Működéspolitika

Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) alapvető célja, a hegesztéssel foglalkozó szervezetek munkájának összehangolása, segítése, szakmai érdekképviselete, annak érdekében, hogy a hegesztési kultúra színvonala emelkedjen Magyarországon, az ipari termelő cégek gazdaságosan előállítható, elvárt minőségű hegesztett termékekkel legyenek jelen a magyar és külföldi piacon.

Az MHtE a személy-, rendszer-, termék tanúsítási, technológia minősítési és hegesztő szakember képesítési szolgáltatásait az ügyfelek igényeinek megfelelően, magas szakmai színvonalon, a vonatkozó szabványok, nemzeti és nemzetközi előírások szerint szervezi és hajtja végre a magyar hegesztőipar és anyagvizsgálat szolgálatában.

A kapcsolódó elvárások teljesítése érdekében az MHtE folyamatosan fejleszti szervezeti struktúráját, a munkatársak és szakértők felkészültségét, a működés irányítási rendszerét és technikai feltételeit.

Az MHtE a szolgáltatásaival járó felelősségek fedezetéhez rendelkezik a szükséges pénzügyi forrásokkal, és megfelelő kockázatcsökkentő megoldásokkal.

Az MHtE integrált irányítási rendszert működtet az MSZ EN ISO/IEC 17020, az MSZ EN ISO/IEC 17021-1, az MSZ EN ISO/IEC 17024, az MSZ EN ISO/IEC 17065, az MSZ EN ISO 9001 szabványok, az EWF-416, az IAB-001, az EWF 638 és az IAB 339 szabályzatok és a kapcsolódó jogszabályok, előírások aktuális változatai alapján.

Az integrált irányítási rendszer hatékony működtetését a folyamatszemléletű megközelítés és a kockázatalapú gondolkodás teszi lehetővé.

Az MHtE felső vezetése elkötelezett a következők mellett:

    • a tanúsítási, minősítési és képesítési tevékenységeinek pártatlansága (Pártatlansági Nyilatkozat);
    • a fellebbezések, panaszok konstruktív, részrehajlás nélküli és megfelelő időben történő kivizsgálása, kezelése (Fellebbezés- és panaszkezelési szabályzat);
    • a tanúsítási, minősítési és képesítési folyamatok során az MHtE birtokába került információk bizalmas kezelése (Adatvédelmi szabályzat);
    • a személyes adatok előírás szerinti kezelése (Adatvédelmi szabályzat);
    • az előírt etikai normák betartása és betartatása (Etikai szabályzat).

Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés felső vezetése kinyilvánítja a szolgáltatási tevékenységeire elvárt és előírt követelmények teljesítését, a célok megvalósítása iránti elkötelezettségét és folyamatosan törekszik az ügyfelek elégedettségére, az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztésére.

Budapest, 2023. január 5.

Gayer Béla s.k.
igazgató