PÁRTATLANSÁGI NYILATKOZAT

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) keretében működő személy-, rendszer-, terméktanúsító, technológia minősítő és hegesztő szakembereket képesítő szervezetek (továbbiakban: szervezetek) függetlenül és pártatlanul végzik szolgáltatásaikat.

Az MHtE felső vezetése elkötelezett tanúsító-, minősítő- és képesítő tevékenységeik pártatlansága iránt.

A szervezetek felső vezetése megérti a pártatlanság fontosságát tevékenységeik végrehajtása során, kezelni tudja az érdekellentétek eseteit, és folyamatosan biztosítja tanúsító, minősítő és képesítő tevékenységeik objektivitását.

A tanúsító-, minősítő- és képesítő szervezetek:

    • dokumentálják a szervezet struktúráját, irányelveit és eljárásait a tanúsítási, minősítési és képesítési tevékenységek végzésének pártatlansága, a pártatlanság kezelése érdekében;
    • tevékenységeiket úgy szervezik és irányítják, hogy biztonságosan meg lehessen őrizni a pártatlanságot;
    • nem engedik meg, hogy kereskedelmi, pénzügyi vagy egyéb eszközökkel nyomást gyakoroljanak tevékenységükre, döntéseikre a pártatlanságának feladása céljából;
    • folyamatosan felismerik a pártatlanságát veszélyeztető, a tevékenységéből, a kapcsolataiból és a személyzetének kapcsolataiból adódó kockázati tényezőket;
    • reagálnak minden olyan pártatlansági veszélyre, amely más személyek, testületek vagy szervezetek intézkedéseiből adódnak, és a szervezet tudomására jut.

A szervezetek minden esetben pártatlanul járnak el a jelentkezőkkel, a jelöltekkel, a tanúsított személyekkel, a gyártókkal kapcsolatban, a tanúsítást nem korlátozzák indokolatlan pénzügyi vagy más korlátozó feltételekkel. A szervezetek nem használják fel az eljárásokat a jelentkezők, jelöltek és gyártók hozzáférésének akadályozására vagy gátlására.

A szervezetek felső vezetése a jelentős érdekelt felek képviselőiből álló független testületek bevonásával, a pártatlanságot veszélyeztető tényezőket maradéktalanul feltárják, dokumentálják, elemzik és a fennálló érdek-összeférhetetlenségeket igazoltan kiküszöbölik, illetve a lehető legkisebb mértékűre csökkentik.

A szervezetek az érdekellentétek minden azonosított potenciális forrását figyelembe veszik pártatlanságot veszélyeztető tényezők feltárása során, függetlenül attól, hogy azok a szervezeten belül jelentkeznek, vagy más személyek, testületek, szervezetek tevékenységeiből származnak, amelyekkel a szervezetnek kapcsolatai vannak.

A szervezetek biztosítják, hogy személyzetük, illetve akik befolyásolhatják a tanúsítási, minősítési, képesítési tevékenységüket, pártatlanul járnak el.

A személy-, rendszer-, terméktanúsító, technológia minősítő és hegesztő szakembereket képesítő szervezetek döntéseiket törvényes és megbízható értékelés által szerzett objektív bizonyítékok alapján hozzák meg, és nem engedik meg, hogy a tanúsítás, minősítés, képesítés eredményét más érdekek vagy más felek befolyásolják.

Budapest, 2022. február 1.

Gayer Béla s.k.

igazgató