Vizsgálók tanúsítása / újratanúsítása

SZEMÉLYTANÚSÍTÁS

Az iparban számos területén elengedhetetlenül szükséges a roncsolásmentes anyagvizsgálók alkalmazása.

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés – akkreditált státuszban – az MSZ EN ISO 9712:2022 szabvány előírásai szerint a roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet tanúsítását és újratanúsítását végzi.

A következő anyagvizsgálati területeken tudunk kiadni tanúsítványt:

Szemrevételezéses vizsgálat       VT

Folyadékbehatolásos vizsgálat    PT

Radiográfiai vizsgálat                     RT

Mágneses vizsgálat                        MT

Ultrahangos vizsgálat                     UT

Tömörségi vizsgálat                        LT

Akusztikus emissziós vizsgálat       AT

Örvényáramos vizsgálat                ET

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet szerinti elismert független szervezet által végzett állandó kötések roncsolásmentes vizsgálatát végző személyek jóváhagyása, tanúsítás megfelelőségértékelési tevékenység ellátására az MHtE a Kormányhivatal által kijelölt. Ennek megfelelően az MHtE kiterjesztést tud adni a nyomástartó területeken (PED) való munkavégzésre.

Az MHtE anyagvizsgálók képzését nem végzi. Magyarországon több képzőhely működik, ahol széleskörű roncsolásmentes anyagvizsgálói képzést folytatnak. A roncsolásmentes tanfolyamokat tartó cégek jegyzékét a letölthető dokumentumokban közreadjuk.

Állunk rendelkezésükre, kérjenek ajánlatot vagy szakmai információt munkatársainktól!

Az MHtE tájékoztatási kötelezettsége:

Egy adott tanúsított személy érvényes tanúsításáról információt vagy megerősítést kaphat az információt kérő, ha dokumentáltan (levél, e-mail) az adott tanúsítás adatait és a kérelem tárgyát, illetve okát kérelemben rögzíti.

A kérelmet az igazgatónak postán a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 1149 Budapest, Mogyoródi út 32. vagy elektronikusan a titkarsag@mhte.hu címre kell benyújtani.