Pályázatok

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) az Európai Unió által társfinanszírozott Erasmus + Program keretében több pályázatban vesz részt.

A pályázatokat az Európai Unió pénzügyileg támogatja.

A jelenleg folyamatban lévő pályázatokat röviden ismertetjük, további információ az MHtE központi elérhetőségén.

Ez a kiadvány csakis a szerző véleményét tükrözi és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé a tartalom bármely célú felhasználásáért.

Jelenleg folyamatban lévő pályázatok (projektek):

 1. EAGLE
  (EuropeAn 3d printinG poLymer opErators – Európai 3D NYOMTATÓ POLIMER kezelők) (2021. november 11. – 2023. november 1.)
  Pályázatban résztvevők: SC Ludor Engineering SRL, az EWF, az Universitatea Politehnica Din Bucuresti partnerszervezetetekkel.
  Az MHtE feladata „Oktasd az oktatót előrehaladott gyártási szinten” melyben szakértőként vesz rész Gayer Béla mellett Uzonyi Sándor.
 2. HIMACROW
  projekt (Harmonized Distance Learning for Personnel Training for Macro and Microscopic Metallographic Examination of Structural Materials and their Joints – Harmonizált távoktatás a szerkezeti anyagok és kötéseik makro- és mikroszkópos metallográfiai vizsgálatához) (2021. november 11. – 2023. november 1.)
  Pályázatban résztvevők az SC WELDCONS SRL, az EWF és az INSTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA ASSOCIAZIONE partnerszervezetekkel.
  Szakértők: Gayer Béla, Dr. Kovács TündeFeladat: „Harmonizált tananyag készítése szerkezeti anyagok makro- és mikroszkópos metallográfiai vizsgálatához.”
 3.  IQSIM 2
  pályázat, – mely 2024. április 30-án ér véget – is közreműködik az MHtE az Easy Learning Solutions AS, az ISIM TIMISOARA, valamint a Barsoum Engineering Consulting AB szervezetek együttműködésével, melyben az MHtE szakértői Dr. Gremsperger Géza és Bakos Levente.
  Az MHtE feladata a pályázatban egy „megvalósítási terv kidolgozása és fejlesztése a munkaalapú tanulási keretrendszert, online szimulációs eszközzel támogatva, Pedagógiai módszerek értékelése, beleértve a felhasználási és megosztási keretrendszer kialakítását, az oktatási környezetben szerzett iparági tapasztalattal, Felnőtteknek és a külföldről érkezőknek szóló munkaalapú kurzusok tesztelése és értékelése, beleértve az ipari példák fejlesztését, A gyártás ökolábnyomának számítására szolgáló eszközök és módszerek specifikációja különböző hegesztési eljárásokhoz, Felnőtteknek és külföldről érkezőknek szóló felülvizsgált hegesztési képzési keretrendszer megvalósítása és tesztelése”
 4. A 2024. december 31-ig futó pályázatunk az IQVET

(„Innovative Quality VET Professional Teacher Training Program for Integration and Deployment of Staffs „Silent Knowledge” within Digitalization of Manufacturing Processes – Innovatív minőségi szakképzés és professzionális tanárképzési program a személyzet „csendes tudás” integrációjához és telepítéséhez a gyártási folyamatok digitalizálásán belül) a Qm Soft, a Medal VT School, az IzV, a WoS partnerszervezetekkel együtt fogunk megvalósítani.

Az MHtE részéről szakértőként vesz rész a pályázatban Dr. Gremsperger Géza és Gayer Béla.

Az MHtE feladata „innovatív, új módszertan kidolgozása a hatékony digitalizáció és a vegyes tanulási és munkaalapú képzési rendszermegoldások jobb támogatására és megvalósítására, amelyek elismerik a tapasztalt munkatársak „csendes tudását”. Ez a magyarországi és szlovéniai feldolgozóipari szakképzést és felsőfokú szakképzést biztosító két nemzeti szolgáltató, valamint egy SE szakképzési szolgáltató felé történik. Ezenkívül az iQVET támogatja a munkaalapú tanulás jobb integrációját egy közép-norvégiai szakképző iskolában, amely újdonság az E+ program ezen részében.”

 

Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union

Theese projects have been funded with support from the European Commission.

This communication reflects the views only of the author, and the Comission cannot be held responsible for anyu se which may be made of the information contained therein.